top of page
website images-5.png
เกี่ยวกับเรา
พันธกิจของเรา คือการเชื่อมโยงเด็กและผู้ปกครองที่ด้อยโอกาสในเมืองและชนบทของประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญต่อการมีอิสรภาพและการป้องกันการค้ามนุษย์
การเพิ่มการเข้าถึงการศึกษา การเปิดเส้นทางสู่การได้รับการยอมรับเป็นพลเมือง และการดูแลแบบองค์รวมจะช่วยทำลายวงจรความยากจนและการเอารัดเอาเปรียบ เราไม่เพียงแต่เล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ แต่เรากำลังทำให้มันเกิดขึ้น

ทีมของCLF

Creativity fuels us. The desire for safe spaces, an oasis from exploitation inspires us. Our team of local visionaries leads us. Our faiths sustain us. 
IMG_0550.JPG

Mina

Mina's Whole Foods and Refugee Support

Yadfon Profile.JPG

Yad Fon

Northern Thailand Project Leader

IMG_0568.JPG

Tim

Co-founder and Director

IMG_0518.JPG

Bon

Accountant and Office Manager

Jeanene Profile.jpg

Jeanene

Storyteller

Amy1_edited.png

Amy

Co-founder

82936355_2949417168403920_1461247873822752768_n.jpg

Plaar

Bangkok Scholarship Program Leader

IMG_2659.JPG

Mo

Literacy Teacher

คุณค่าของเรา

อธิษฐาน

เราเเสวงหาสติปัญญาเเละการนําทางจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างของเราผู้ซึ่งสอนเราให้รักเพื่อนบ้าน ห่วงใยคนยากจนและยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม 

ความสัมพันธ์

ในทุกสิ่งที่เราทําในการตอบสนองถึงปัญหาของความยากจนและการย้ายถินฐานนั้นมีเรื่องราวที่เป็นรากฐาน อย่างลึกซึ้งในความสัมพันธ์ เพราะว่าเรามองเห็นคุณค่าในตัวของแต่ละบุคคล

ความคิดสร้างสรรค์

 เรากล้าที่จะรับความเสี่ยงด้วยกันกับผู้คนที่เราปรนิบัติและทํางานด้วย เพื่อหาทางออกและแก้ไขได้อย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วม

เรามุ่งมั่นที่จะจ้างงาน และปฏิบัติรับใช้ต่อผู้คนทีต้องการความช่วยเหลือโดยไม่ แบ่งเพศ ศาสนา สัญชาติและอื่นๆ

การทำงานร่วมกัน

ไม่ว่าจะเป็นในหมู่พนักงาน, ผู้ร่วมงาน องค์กรต่างๆ, คริสตจักร, หรือผู้บริจาครายบุคคล, พวกเรารู้ว่าการทําลายวงจรของความยากจนและการเเสวงหาผลประโยชน์จากผู้ด้อยโอกาสนั้น เป็นไปได้เมื่อพวกเราทํางานร่วมกัน

พื้นที่ปลอดภัย

เราสร้างพื่นที่ปลอดภัยที่จะส่งเสริมความรักเเละเปิดโอกาสให้กับพนักงานของเราและผู้คนที่เราปรนนิบัติให้รูสึกใด้รับความเคารพเเละสบายใจ

การนำทั่วประเทศ

เราตั้งใจที่จะเรียนรู้และทํางานร่วมกับผู้นําในท้องถิ่น เพื่อเราจะนําวิสัยทัศน์และภาระใจไปสู่วัฒนธรรม และชุมชมที่เราทํางานด้วย

Annual Reports
2015        2016        2017        2018        2019     2021     2022

Creative Life Foundation is a 501(c)(3) organization. Our work is to connect critical resources to people in order to break cycles of poverty, exploitation, and risk. All donations made are tax-deductible and go towards our mission.

bottom of page