top of page
DSC_4144.JPG

ที่มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิต เราทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและผู้นำในพื้นที่ เพื่อนำพาวิสัยทัศน์ ความใส่ใจ และคุณค่ามาสู่ชุมชนและสังคมที่เราได้ร่วมงานงานด้วย

พันธกิจของเรา คือการเชื่อมโยงเด็กและผู้ปกครองที่ด้อยโอกาสในเมืองและชนบทของประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญต่อการมีอิสรภาพและการป้องกันการค้ามนุษย์

การเพิ่มการเข้าถึงการศึกษา การเปิดเส้นทางสู่การได้รับการยอมรับเป็นพลเมือง และการดูแลแบบองค์รวมจะช่วยทำลายวงจรความยากจนและการเอารัดเอาเปรียบ เราไม่เพียงแต่เล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ แต่เรากำลังทำให้มันเกิดขึ้น

CLF_Icon2_Green.png

การเข้าถึงการศึกษา

องค์กรของเราทำให้การเข้าถึงการศึกษาเป็นไปได้สำหรับคนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่สามารถส่งลูกไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน เด็กหญิงที่มีความฝันอยากเรียนมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งผู้เป็นแม่ที่ไม่เคยได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการอ่านเขียนเลย

CLF_Icon3_Green.png

เส้นทางสู่การเป็นพลเมือง

ในประเทศไทยนั้น บัตรพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนได้ ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการให้กำเนิดสำหรับครอบครัวชาวเขามาหลายครอบครัว ถึงแม้ว่าความเป็นพลเมืองไทยเป็นสิทธิตามกฎหมายของพวกเขาก็จริง แต่ก็ยังมีอุปสรรคมากมายที่ขัดขวางพวกเขาให้ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติตนเองได้

CLF_Icon1_Green.png

การดูแลแบบองค์รวม

การศึกษาและความเป็นพลเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเส้นทางสู่การป้องกันการค้ามนุษย์และการมีอิสระเสรีภาพ แต่จากประสบการณ์ของเราแล้ว การช่วยเหลือด้านกายภาพเพียงอย่างเดียวนั้นคงยังไม่เพียงพอ เราจำเป็นจะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้คำปรึกษา และในบางครั้งการอยู่เคียงข้างคนที่กำลังมีปัญหาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยเตรียมตัวพวกเขาให้พร้อมสำหรับการเดินทางของพวกเขาต่อไป

Our Impact

ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
"การให้ความรู้เด็กผู้หญิงคือการลดความยากจน"

โคฟีอันนัน

Proud to partner with

bottom of page